Młodzi zawetowali środki mające na celu wyeliminowanie zachęt podatkowych dla grupy dziedzictwa Konfederacji

Gubernator Wirginii Glenn Young zawetował w piątek dwie ustawy, które uchyliłyby zwolnienia podatkowe Zjednoczonych Córek Konfederacji, organizacji działającej od stu lat często w centrum debat na temat konfederackiej przeszłości stanu i jego historii etnicznej.

Czyniąc to, p. Youngin stanął po stronie innych Republikanów w legislaturze, którzy jednogłośnie sprzeciwili się ustawom, a Demokraci stanowi sprzeciwili się wysiłkom mającym na celu ograniczenie stosunków Wspólnoty Narodów z federalnymi organizacjami zajmującymi się dziedzictwem. Ustawy spotkały się z niemal jednomyślnym poparciem Demokratów w obu izbach legislatury. (Jeden Demokrata nie wziął udziału w referendum.)

Zwolnienia organizacji z podatku od nieruchomości zostały dodane do kodeksu stanowego w latach pięćdziesiątych XX wieku, w okresie secesji i utrzymywania bliskich stosunków z Rzeczpospolitą. Oddział korporacji w Wirginii jest również zwolniony z płacenia podatków rejestracyjnych, które są pobierane w przypadku zarejestrowania sprzedaży nieruchomości w rejestrze publicznym.

Pan. W oświadczeniu wyjaśniającym swoją decyzję Youngin przyznał, że zwolnienie z podatku od nieruchomości „dojrzało do reformy, ograniczonej niespójnościami i niespójnościami”. Powiedział jednak, że ustawy są zbyt wąskie i wymierzone konkretnie w Zjednoczone Córki Konfederacji, a ich zatwierdzenie ustanowiłoby „niewłaściwy precedens”.

Ustawodawcy, którzy wprowadzili projekty ustaw, wyrazili chęć modernizacji kodeksu podatkowego, aby odzwierciedlał obecne wartości państwa; Mówili też, że rząd nie powinien wspierać organizacji szerzących mit konfederacji. Krytycy ustawodawstwa stwierdzili, że ustawy są niesprawiedliwie wymierzone w Zjednoczone Córki Konfederacji i źle rozumieją grupę i jej cele.

Przedstawiciel Demokraty Alex Askew, który przedstawił jedną z ustaw, nazwał weto gubernatora „zagmatwanym”.

„Mieszkańcy Wirginii zasługują na to, aby wiedzieć, dlaczego gubernator przyznaje ulgi podatkowe korporacjom, które w przeszłości wspierały niewolnictwo” – powiedział pan. Askew stwierdził w oświadczeniu: „Będziemy pracować nad sprawiedliwszą, bardziej włączającą polityką podatkową, która naprawdę odzwierciedla nasze zaangażowanie na rzecz równości i postępu”.

Pan. Gdyby Young podpisał rachunki, Stonewall Jackson Memorial Inc. oraz Towarzystwo Literackie Confederate Memorial, które stoją w obliczu zagrożeń związanych ze zwolnieniami z podatku od nieruchomości.

READ  Rekord Stephena Curry'ego z 50 setami w Game 7, gdy Warriors wyeliminowali Kings

Stephen Farnsworth, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Mary Washington w Fredericksburgu, powiedział, że po kwietniowym przyjęciu przez Zgromadzenie ustaw „gubernator w dalszym ciągu pracuje nad przeniesieniem go do bazy Republikanów. Ze względu na zmiany polityczne i kulturowe, które zaszły w Wirginii w ostatnich latach, gdy następnym razem Demokrata zostanie gubernatorem, ulgi podatkowe zostaną zniesione.” Oczekiwał, że tak się stanie.

Dziedzictwo Konfederacji jest nadal kwestionowane w państwie, w którym niegdyś mieściła się jej stolica. W Charlottesville i Richmond liczba pomników i pomników postaci Konfederacji zmalała w ciągu ostatniej dekady, ale na początku tego miesiąca wiejski okręg szkolny przywrócił nazwiska oficerów Konfederacji dwóm szkołom, cztery lata po głosowaniu za ich usunięciem.

Roberta E. Lee and the Sons of Confederate Veterans, organizacja zajmująca się dziedzictwem mężczyzn, na krótko przyjęła ustawę mającą na celu unieważnienie specjalnych tablic rejestracyjnych. Gubernator Young zawetował ustawę w piątek.

Swoim wetem w sprawie ustaw o zwolnieniach podatkowych p. Youngin zapobiegł także opodatkowaniu marmurowej siedziby United Daughters of Richmond, mieszczącej się w marmurowym budynku. Budynek, który pełni także funkcję pomnika wojennych kobiet Konfederacji, od 1957 r. znajduje się na liście zwolnionych z podatku w kodeksie podatkowym.

Zdaniem Parrisha Simmonsa, przedstawiciela rzeczoznawcy majątkowego z Richmond, gdyby ustawa uchylała zwolnienia, za zapłatę podatku odpowiadałby podmiot zidentyfikowany jako właściciel nieruchomości. Podatki mogą sięgać nawet 53 000 dolarów rocznie.

Zjednoczone Córki Konfederacji nie odpowiedziały natychmiast na prośbę o komentarz, ale członkinie były na galerii, gdy Izba przyjęła ustawę w lutym. Kobiety zostały przedstawione przez republikanina Wrena Williamsa, który głosował przeciwko obu ustawom; Pan. Williams nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

W publicznym komentarzu dotyczącym jednej z ustaw, urzędniczka agencji Susan McRobbie stwierdziła, że ​​obciążenie podatkiem od nieruchomości zagraża „ciągłości celów i celów, dla których istnieje nasza organizacja”.

READ  Rosyjski Ławrow jest gospodarzem spotkania ONZ w sprawie „pokoju międzynarodowego”, ostro krytykowanego przez zachodnich dyplomatów

Od chwili założenia w 1894 r. do grupy mogą przystąpić kobiety będące potomkami żołnierzy Konfederacji. Chociaż misją Zjednoczonych Córek Konfederacji jest oddawanie czci przodkom poprzez zachowanie pomników i działalność charytatywną, organizację często kojarzą się z pomnikami Konfederacji, na budowę których zbierała fundusze przez cały XX wiek i które nadal chroni.

McRobbie powiedziała, że ​​jeśli ustawy staną się prawem, system i legislatura „zostaną wrzucone do sądu”.

Wysiłki legislacyjne mające na celu wycofanie odliczenia podatkowego rozpoczęły się w 2023 r., kiedy przedstawiciel Demokratów Dan Scott przedstawił projekt ustawy, który nie przyjął się w Izbie Reprezentantów, która miała wówczas większość Republikanów.

W styczniu kontrola nad Izbą została odwrócona i p. Kiedy Scott został pierwszym czarnoskórym mówcą w Wirginii, Mr. Askew ponownie przedstawił projekt ustawy. W lutym powiedziała w wywiadzie, że celem projektu ustawy nie jest ingerencja w działalność charytatywną Zjednoczonych Córek Związku, ale zapewnienie, aby kodeks stanowy lepiej odzwierciedlał współczesne wartości wspólnoty.

Campbella Robertsona Dodany raport.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *