Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, zaktualizowaliśmy politykę prywatności i przedstawiamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych. Chcemy poinformować o przetwarzaniu tych danych osobowych oraz zasadach ich przetwarzania od 25 maja 2018 zacznie obowiązywać RODO – czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy jak poniżej.

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Reklamowa HITDEA z siedzibą w Mogilnie, 900-Lecia 1.
  Dane kontaktowe:
  e-maiil: kontakt@hitdea.pl
  listownie: ul. Świerkówiec 10, 88-300 Mogilno

 2. Jakie dane mogą być przetwarzane? W zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, przetwarzane mogą być następujące podane dobrowolnie dane:

  1) adres e-mail
  2) imię i nazwisko (osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna reprezentująca firmę)
  3) adres
  4) numer telefonu
  5) nazwa firmy (w przypadku zlecenia wystawienia faktury)
  6) numer NIP (w przypadku zlecenia wystawienia faktury)

 3. Jaki jest cel przetwarzania?

  Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1) przesłania informacji prasowej
  2) prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
  3) archiwizacji
  4) udzielania odpowiedzi na zapytania, pisma lub wnioski
  5) prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
  6) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych

 4. Jaka jest podstawa przetwarzania danych?

  Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie:
  1) udzielona zgoda
  2) konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy
  3) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  4)  konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski

 5. Kto może być odbiorcą danych?

  Twoje dane będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych. Odbiorcą twoich danych będą wszelkiego rodzaju osoby lub podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji celu przetwarzania danych.

 6. Czy Twoje dane mogą być przekazane poza terytorium EOG?

  Twoje dane mogą być przekazane poza terytorium EOG , do państw trzecich (m.in. USA) w związku z  wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics;

 7. Gdzie jest serwer administratora?

  Twoje dane osobowe przetwarzane są na serwerach znajdujących się w Polsce. Dane mogą znajdować się na serwerach zarządzanych przez JDM.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000720251, REGON 36954812000000, NIP 7773309401, lub w lokalach gdzie jest prowadzona działalność i znajdują się serwery zarządzane samodzielnie przez administratora.

 8. Jaki jest okres przetwarzania danych?

  Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres nieograniczony, aż do cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody, dane będą przechowywane nie krócej niż wynika to z obowiązków wynikających z prawa, np.:
  1) wykonywania obowiązków wynikających z prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych
  2) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy

 9. Jakie są Twoje uprawnienia?

  Masz praw do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 10. Gdzie mogę złożyć skargę?

  Masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 11. Czy musisz podać swoje dane osobowe?

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jako osoby fizycznej jest wymagane jeśli chcesz abyśmy mogli przesłać informację marketingową, odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, obsłużyć zamówienie, obsłużyć zgłoszenie serwisowe, wysłać newsletter.

 12. Czy Twoje dane są profilowane?

  Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec ciebie żadnych skutków prawnych lub w wpływać istotnie w podobny sposób na Twoją sytuację. Zautomatyzowanie i profilowanie takiego przetwarzania umożliwia lepszą obsługę.