Sąd Najwyższy ogranicza uprawnienia EPA do zajmowania się zanieczyszczeniem wody

Sąd Najwyższy w czwartek Zmniejszono uprawnienia Agencji Ochrony Środowiska Aby kontrolować zanieczyszczenie wody, ustawa o czystej wodzie orzekła, że ​​nie zezwala agencji na regulowanie zrzutów na niektórych terenach podmokłych w pobliżu zbiorników wodnych.

Sąd stwierdził, że prawo obejmie tylko tereny podmokłe z „ciągłą łącznością powierzchniową”, a sędzia Samuel A. Alito Jr. napisał do pięciu sędziów.

Decyzja była nominalnie jednomyślna, a wszyscy sędziowie zgodzili się, że właściciele domów, którzy wnieśli pozew, nie powinni podlegać nadzorowi agencji. Ale była ostra niezgoda z logiką większości.

Sędzia Brett M., który jednomyślnie przyłączył się do trzech liberalnych sędziów. Kavanagh powiedział, że decyzja może wpłynąć na zdolność EPA do walki z zanieczyszczeniami.

„Nowy test Trybunału zawęża zakres prawa dotyczącego terenów podmokłych, co ma znaczący wpływ na jakość wody i kontrolę przeciwpowodziową, pozostawiając niektóre od dawna regulowane tereny podmokłe, które nie są już objęte ustawą o czystej wodzie” – napisał. Ameryka.”

Decyzja jest następstwem orzeczenia z zeszłego roku, które ograniczyło uprawnienia EPA do zajmowania się zmianami klimatycznymi w ramach ustawy o czystym powietrzu.

„Tam”, napisała sędzia Elena Kagan w drugiej zgodnej opinii, „nietekstowość większości uniemożliwiła EPA najskuteczniejsze zapobieganie zmianom klimatycznym poprzez regulację emisji z elektrowni. Tutaj ta metoda uniemożliwia EPA utrzymanie czystości wód naszego kraju poprzez regulację pobliskie tereny podmokłe.2 Następstwo w sprawach jest takie samo: powołanie Trybunału jako krajowego decydenta w sprawie polityki ochrony środowiska.

Sprawa Sackett v. Agencja Ochrony Środowiska, nr. 21-454, dotyczyła pary z Idaho, Michaela i Chantal Sackettów, którzy starali się zbudować dom w pobliżu Priest Lake w miejscu, które sąd apelacyjny nazwał „mokrą kamienicą”. Panchayat państwa.

Po tym, jak para zaczęła przygotowywać nieruchomość do budowy w 2007 roku za pomocą piasku, żwiru i zasypki, firma zatrzymała ich i przywróciła nieruchomość do pierwotnego stanu, grożąc wysokimi karami. Zamiast tego para pozwała agencję, a spór o to, czy pozew był przedwczesny, trafił do Sądu Najwyższego we wcześniejszej apelacji. W 2012 roku sędziowie On rządził Aby sprawa mogła się toczyć.

READ  Europejskie giełdy otwierają się wyżej po porozumieniu w sprawie pułapu zadłużenia USA

W Harmonijna koncepcja W tym czasie sędzia Samuel A. Alito Jr. powiedział, że prawo daje agencji zbyt dużą władzę.

„Zakres ustawy o czystej wodzie jest daleki od jasności” – napisał. „Każdy teren, który jest mokry przez co najmniej część roku, może zostać sklasyfikowany jako tereny podmokłe objęte prawem przez personel EPA, a według rządu federalnego, jeśli właściciele nieruchomości zaczną budować wiele domów, agencja uważa, że ​​mają wymagane wilgoci, właściciele nieruchomości są zdani na łaskę agencji.

Ustawa o czystej wodzie zezwala na regulację zrzutów do tego, co prawo nazywa „wodami Stanów Zjednoczonych”. Pytanie do sędziów brzmi: jak zdecydować, które mokradła są godne takich zbiorników wodnych.

Sądy niższej instancji orzekły, że majątek Sackettów był terenem podmokłym, stwierdzając, że kwalifikuje się on na mocy orzeczenia Sądu Najwyższego z 2006 roku. Rapanos kontra USASkładał się z konkurencyjnych egzaminów, aby rozstrzygnąć pytanie.

Sędzia Antonin Scalia, który zmarł w 2016 r., napisał w imieniu czterech sędziów w decyzji Rapanos, że tylko tereny podmokłe z „ciągłą łącznością powierzchniową” kwalifikują się jako „względnie stałe, stojące lub płynące zbiorniki wodne”. Ten standard preferował gniazda.

Sędzia Anthony M., który przeszedł na emeryturę w 2018 roku. Kennedy powiedział, że konsensus jest taki, że prawo wymaga jedynie „znaczącego związku” między terenami podmokłymi a przedmiotowymi zbiornikami wodnymi.

Jednomyślny panel składający się z trzech sędziów Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Dziewiątego Okręgu On rządził Opinia sędziego Kennedy’ego była kontrolująca. firma, Sędzia Michelle D. Jasna Kraina Napisał do zarządu: „rozsądnie ustalono, że posiadłość Sackettów obejmowała tereny podmokłe, które miały znaczący związek z Priest Lake”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *