Jak Wall Street przygotowuje się do możliwej spłaty długu w USA

NOWY JORK/WASHINGTON, 22 maja (Reuters) – Podczas gdy rozmowy w sprawie podniesienia pułapu zadłużenia rządu USA wynoszącego 31,4 bln USD schodzą na dalszy plan, banki z Wall Street i zarządzający aktywami przygotowują się na skutki potencjalnej niewypłacalności.

Sektor finansowy przygotował się już na taki kryzys we wrześniu 2021 roku. Ale tym razem stosunkowo krótki czas na osiągnięcie kompromisu sprawił, że bankierzy są zdenerwowani, powiedział wysoki rangą urzędnik branżowy.

Na mniej niż dwa tygodnie do 1 czerwca sekretarz skarbu USA Janet Yellen potwierdziła w niedzielę, że rząd federalny może nie być w stanie spłacić całego swojego długu, jak ostrzegł Departament Skarbu.

Dyrektor generalny Citigroup (CN), Jane Fraser, powiedziała, że ​​debata na temat pułapu zadłużenia jest „bardziej niepokojąca” niż poprzednie debaty. Dyrektor generalny JPMorgan Chase & CO (JPM.N), Jamie Dimon, powiedział, że bank organizuje cotygodniowe spotkania na temat implikacji.

Co się stanie, jeśli Ameryka upadnie?

Amerykańskie obligacje rządowe stanowią podstawę globalnego systemu finansowego, więc trudno jest w pełni ocenić szkody, jakie spowodowałaby niewypłacalność, ale kierownictwo spodziewa się ogromnej zmienności na rynkach akcji, długu i innych.

Możliwość zawierania i wycofywania pozycji skarbowych na rynku wtórnym zostanie poważnie ograniczona.

Dyrektorzy z Wall Street, którzy doradzali w zakresie operacji pożyczkowych Treasuries, ostrzegli, że krach na rynku skarbowym może wkrótce rozprzestrzenić się na rynki instrumentów pochodnych, kredytów hipotecznych i towarowych, ponieważ inwestorzy kwestionują ważność obligacji skarbowych, które są powszechnie stosowane do zabezpieczania transakcji i pożyczek. Analitycy twierdzą, że instytucje finansowe mogą poprosić kontrahentów o wymianę papierów wartościowych dotkniętych niewykonaniem płatności.

Nawet niewielkie naruszenie limitu kredytowego może prowadzić do wzrostu stóp procentowych, spadku cen akcji i naruszenia kowenantów w dokumentach kredytowych i umowach lewarowanych.

READ  Zachęty podatkowe dla pojazdów elektrycznych spowodują zamieszanie

Według Moody’s Analytics rynki finansowania krótkoterminowego mogą również zamrozić.

Jak przygotowują się firmy?

Banki, brokerzy i parkiety giełdowe przygotowują się na zakłócenia i większą zmienność na rynku skarbowym.

Zwykle obejmuje to planowanie gier, w jaki sposób będą obsługiwane płatności z tytułu skarbowych papierów wartościowych; jak działają ważne rynki finansowe; zapewnienie odpowiedniej technologii, potencjału kadrowego i gotówki do obsługi dużych wolumenów transakcji; oraz sprawdzanie potencjalnego wpływu na umowy z klientami.

Duzi inwestorzy w obligacje ostrzegają, że utrzymywanie wysokiego poziomu płynności jest ważne, aby wytrzymać potencjalnie gwałtowne zmiany cen aktywów i uniknąć sprzedaży w złych czasach.

Platforma obrotu papierami wartościowymi TradeWeb poinformowała, że ​​prowadzi rozmowy z klientami, grupami branżowymi i innymi uczestnikami rynku na temat planów awaryjnych.

Jakie scenariusze są brane pod uwagę?

Stowarzyszenie Przemysłu Papierów Wartościowych i Rynków Finansowych (SIFMA), wiodąca grupa branżowa, Książka gry Opisuje, w jaki sposób uczestnicy rynku skarbowego – Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, Fixed Income Clearing Corporation (FICC), banki rozliczeniowe i dealerzy skarbowi – wchodzą w interakcje przed i po potencjalnych płatnościach skarbowych.

SIFMA rozważyła kilka scenariuszy. Skarb Państwa, wydłużając termin wykupu obligacji o jeden dzień i dając wcześniejsze wezwania do zapłaty, kupuje czas na spłatę obligatariuszy.

Pozwoli to na dalsze funkcjonowanie rynku, ale bez naliczania odsetek za opóźnienia w płatnościach.

W najbardziej destrukcyjnym scenariuszu Skarb Państwa nie spłaca zarówno kwoty głównej, jak i kuponu oraz nie przedłuża terminów zapadalności. Nieopłacone papiery wartościowe nie są już zbywalne ani przenoszone w usłudze Fedwire Securities Service, która służy do przechowywania, przenoszenia i rozliczania papierów skarbowych.

Każdy scenariusz może prowadzić do poważnych problemów operacyjnych i wymagać codziennych ręcznych korekt procesów handlowych i rozliczeniowych.

„Jest to bezprecedensowe, ponieważ jest trudne, ale staramy się współpracować z naszymi członkami, aby stworzyć plan, który pomoże im poradzić sobie z destrukcyjną sytuacją” – powiedział Rob Toomey, dyrektor zarządzający CIFMA i zastępca radcy prawnego. Dla rynków kapitałowych.

READ  Proces Alexa Murdocha: wideo przesłane przez Paula Murdocha jest uważane za kluczową część sprawy, twierdzą prokuratorzy

Komitet ds. Praktyk Rynków Skarbowych — grupa branżowa sponsorowana przez Rezerwę Federalną Nowego Jorku — ma również plan handlu obligacjami skarbowymi, których dotyczy niewypłacalność, i który zostanie poddany przeglądowi do końca 2022 r. Protokół ze spotkania na swojej stronie internetowej z dnia 29 listopada br. Nowojorski Fed odmówił dalszych komentarzy.

Dodatkowo, w okresie obowiązywania pułapu zadłużenia w latach 2011 i 2013, pracownicy Fed i decydenci polityczni stworzyli podręcznik, który może stanowić punkt wyjścia, a ostatnim i najważniejszym krokiem jest całkowite usunięcie z rynku przeterminowanych obligacji.

Należący do FICC Depository Trust & Clearing Corporation powiedział, że monitoruje sytuację i sformułował różne scenariusze w oparciu o scenariusz SIFMA.

„Współpracujemy z naszymi partnerami branżowymi, organami regulacyjnymi i uczestnikami, aby zapewnić koordynację działań” – napisano.

Raport Davida Barbuccii; Montaż autorstwa Megan Davis, Michaela Price’a i Davida Gregorio

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.

Pete’a Schroedera

Thomsona Reutersa

Biuro Reuters w Waszyngtonie zajmuje się regulacjami i polityką finansową, ze szczególnym uwzględnieniem organów nadzoru bankowego. Od 15 lat zajmujący się polityką gospodarczą i finansową w stolicy USA. Wcześniejsze doświadczenie obejmowało role w gazetach The Hill i The Wall Street Journal. Uzyskał tytuł magistra dziennikarstwa na Uniwersytecie Georgetown oraz tytuł licencjata na Uniwersytecie Notre Dame.

READ  Według ONZ do połowy 2023 roku populacja Indii wyprzedzi ludność Chin z 2,9 milionami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *